Plan zajęć na czas zdalnej nauki

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Drodzy Uczniowie

Zamieszczamy plan lekcji na najbliższy okres. Plan obejmuje klasy IV – VIII. Plan będzie obowiązywał od 26 marca 2020 r. (czwartek) i będzie obowiązywał do odwołania. Uczniowie będą każdego dnia otrzymywać materiały na zajęcia przewidziane na dany dzień. Zadania przesłane przez nauczycieli nie powinny przekroczyć 45 minut na jedną lekcję. Nauczyciele każdego dnia do godziny 9:00 prześlą materiały do zrealizowania na dany dzień. Sposób weryfikacji wykonania zadań określi każdy z nauczycieli. Należy podkreślić, że praca zdalna uczniów będzie podlegała ocenianiu. Sposób przesłania i oceny wykonania zadań określi każdy z nauczycieli. Zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) będą obejmowały
3 godziny lekcyjne. Zajęcia z informatyki, angielskiego i religii odbywać się będą raz w tygodniu. Biorąc pod uwagę ewentualne trudności uczniów
z dostępem do komputerów, telefonów i Internetu, realizacja zdań odbywać się będzie w czasie dowolnie wybranym przez ucznia, jednak muszą się one odbyć w danym dniu. Plan lekcji znajduje się również
w oknie szkoły.