Kadra

Rada Pedagigiczna 

 1.  Dyrektor mgr Edyta Izbicka
 2. mgr Joanna Jurczyk
 3. mgr Ewa Żamojtuk
 4. mgr Klaudia Korenkiewicz
 5. mgr Katarzyna Trybułowska
 6. mgr Karolina Oleksy
 7. ks. Łukasz Kulikowski
 8. mgr Agnieszka Wasilewska
 9. mgr Halina Jasińska
 10. mgr Anna Gawza
 11. mgr Marek  Milewski
 12. mgr Jolanta Łukjaniuk
 13. mgr Danuta Bartos

W skład pracowników obsługi wchodzą: 

 1. p. Bogusława Chanc
 2. p. Jarosław Kisielewski