Kadra

Rada Pedagigiczna 

 1.  Dyrektor mgr Edyta Izbicka
 2. mgr Joanna Jurczyk
 3. mgr Ewa Żamojtuk
 4. mgr Klaudia Korenkiewicz
 5. mgr Marcin Mościński
 6. mgr Katarzyna Trybułowska
 7. mgr Karolina Oleksy
 8. mgr Dariusz Żelaźniak
 9. mgr Agnieszka Wasilewska
 10. mgr Halina Jasińska
 11. mgr Anna Gawza
 12. mgr Patrycja Dulewicz
 13. mgr Ewelina Banach-Bardońska
 14. mgr Sylwia Forysiak-Kondratowicz

W skład pracowników obsługi wchodzą: 

 1. p. Bogusława Chanc
 2. p. Jarosław Kisielewski
 3. p. Iza Izbicka