Kadra

Rada Pedagigiczna 

 1.  Dyrektor mgr Edyta Izbicka
 2. mgr Joanna Jurczyk
 3. mgr Ewa Żamojtuk
 4. mgr Klaudia Korenkiewicz
 5. Natalia Krzywodajć
 6. mgr Katarzyna Trybułowska
 7. mgr Karolina Oleksy
 8. ks. Łukasz Kulikowski
 9. mgr Agnieszka Wasilewska
 10. mgr Halina Jasińska
 11. mgr Anna Gawza
 12. mgr Marek  Milewski
 13. mgr Aneta Jagłowska

W skład pracowników obsługi wchodzą: 

 1. p. Bogusława Chanc
 2. p. Jarosław Kisielewski