Kadra

Rada Pedagigiczna 

 1.  Dyrektor mgr Edyta Izbicka
 2. Aleksandra Brzozowska
 3. mgr Ewa Żamojtuk
 4. mgr Klaudia Korenkiewicz
 5. mgr Dorota Kurcewicz
 6. mgr Dawid Karniłowicz
 7. mgr Urszula Rauba
 8. mgr Ewa Ruszewska
 9. mgr Regina Morek
 10. mgr Halina Jasińska
 11. mgr Anna Gawza
 12. mgr Michał Brodowski
 13. mgr Aneta Jagłowska
 14. mge Dawid Karniłowicz
 15. mgr Anna Miszkiel

W skład pracowników obsługi wchodzą: 

 1. p. Bogusława Chanc
 2. p. Jarosław Kisielewski