Rada Rodziców

Przewodniczący p. Grażyna Słabińska

Z-ca przewodniczącego p. Anna Jaźwińska

Sekretarz  p. Ilona Kołodziejczyk

Skarbnik p. Dorota Mikielska

Członek rady  p. Ewelina Banach Bardońska