Samorząd Szkolny

Skład samorządu uczniowskiego:

Piotr Słabiński – przewodniczący

Patrycja Słabińska – zastępca

Kinga Racis- sekretarz

Jakub Ziemiacki- skarbnik

Członkowie SU:

Hubert Karmiłowicz

Piotr Mikielski

Michał Bernatowicz

Opiekun SU- Marcin Mościński